הוראת דיבידנד

טופס אשר מורה לחברה לשלוח דיבידנד, או שיק דיבידנד לכתובת מסוימת.