הוראת ביטול

ביטול הוראה לקנייה או למכירה של ניירות ערך שטרם בוצעה.