הוראת איסוף

הוראה לקנייה רצופה של ניירות ערך במשך מספר ימי מסחר לפי הכמות המבוקשת.