הוראה לביצוע מיידי או שתבוטל

הוראה לביצוע מיידי של קנייה או מכירה של נייר ערך שיש לבצעה מייד כשהיא מגיעה לזירת המסחר, אך הלקוח מוכן לקבל ביצוע חלקי.