הון רשום

מדד סחירות לניירות ערך מסוימים המייצג את ערך השוק של ההון הרשום בבורסה. ככל שערך השוק של ניירות ערך אלה הוא גבוה יותר ניתן לצפות לסחירות גבוהה יותר.