הגוונת השקעות

פיזור כספים שנועדו להשקעה בתיק השקעות הכולל ניירות ערך שונים, תכניות חיסכון, ביטוח וכד' - ולא בסוג אחד של נכסים.