הגדלת הון

הגדלת הונה העצמי של חברה באמצעות הנפקת ניירות ערך, בעיקר מניות, אך גם ניירות ערך אחרים הניתנים להמרה במניות.