הגבלת עלייה (Limit Up)

התנועה המרבית המותרת בבורסה לסחורות בסיסיות (קומודיטיס) על פי תקנות הבורסה כלפי מעלה של מחיר חוזה עתידי בסחורות ביום מסחר אחד.