הגבלת מחיר

מחיר מרבי או מזערי המצוי בהוראה שנותן לקוח לברוקר שלו בביצוע קנייה או מכירה של נייר ערך מסוים.