הגבלת ירידה

1. תנודת שער מרבית של מניה כלפי מטה המותרת ביום אחד של מסחר בניירות ערך בבורסה.
2. התנועה המרבית כלפי מטה המותרת על פי תקנות בורסה לסחורות בסיסיות של מחיר חוזה עתידי בסחורות ביום מסחר אחד.