הגבלת הפסדים (Stop Loss)

הוראה לצמצום הפסדים שנותן משקיע לברוקר שלו האומרת למכור נייר ערך מסוים שבבעלותו, אם וכאשר מחירי השוק יגיעו למחיר מסוים, הנמוך ממחיר השוק השוטף.