דרישת מרג'ין (Margin Call)

מצב שבו הניירות והמזומנים בחשבון חייץ אינם מספיקים, והלקוח נדרש להוסיף כספים למילוי החסר. (גם: השלמת מרג'ין).