דמי שמירה

עמלה בנקאית, שמשלם מחזיק היחידה לבנק. העמלה מחויבת על בסיס רבעוני באופן יחסי לשווי ההשקעה בקרן, אשר מוחזקת בחשבון הבנק.