דלתא

השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של יחידה אחת במחיר נכס הבסיס.