דירקטוריון

מועצת מנהלים. האנשים שנבחרו על ידי בעלי המניות כדי לקבוע ולהתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעולותיה.