דיסאג'יו (Disagio)

באיטלקית: גריעה, הפחתה
1. ההפרש שבין הערך הנומינלי של נייר ערך, לבין ערכו הריאלי - הנמוך מערכו הנומינלי - כשההפרש מבוטא באחוזים.
2. ההפרש שבין השער של נייר ערך שנקנה בפחות מערכו הנקוב. (גם: ניכיון על ניירות ערך)