דו"ח יתרת לקוחות

רישום שמנהל חבר בורסה לניירות ערך שלפיו לכל לקוח יש תיק המכיל את מספר ניירות הערך השונים שלו ואת היתרה הכספית.