דוב

כינוי לאדם המפקפק בעתידו של השוק לניירות ערך או השוק לסחורות בסיסיות, המאמין שהכלכלה, או השוק, או נייר ערך או מטבע מסוים יפלו, והוא פועל בהתאם לאמונתו זו.