גמא

השינוי בדלתא כתוצאה משינוי של יחידה במחיר נכס הבסיס.