גיליון שערים

עלון המתפרסם על ידי הנהלת הבורסה בכל יום מסחר ובו שמות ניירות הערך הרשומים בה למסחר ואת השערים שנקבעו ביום המסחר המצוין בעלון בשלבי המסחר השונים.