גיליון סליקה

דפים המוצאים על ידי מסלקת הבורסה לניירות ערך והמראים את מספר החבר, המספר והשם של נייר הערך, השער, התנועה וסך כל התמורה הכספית נטו.