גבוה שנתי

המחיר הגבוה ביותר ששולם בשל מניה או בשל אגרת חוב במשך שנים עשר החודשים האחרונים.