גבוה יומי

המחיר הגבוה ביותר אליו הגיע נייר ערך מסוים, ביום מסחר. אין זה בהכרח שער הפתיחה או שער הסגירה.