גבוה

השער הגבוה ביותר אליו הגיע נייר ערך מסוים, או אינדיקטור שוק מסוים, במשך תקופת זמן נתונה. (גם: שיא).