גאות כלכלית

תקופה שבה קיימת פעילות כלכלית מוגברת של הכלכלה כולה, או של חלקים ממנה, המתבטא בביקוש אפקטיבי מתרחב לסחורות ושירותים.