בר חליפין

דבר שניתן להחלפה האחד בשני, שהם מאותו סוג או איכות, שעל - פי טבעם האחד יכול לבוא במקום השני בלי שיהיה לדבר משמעות מעשית, כגון סחורה בסיסית (קומודיטיס), ניירות ערך מסוגים שונים וכד'.