ברוקר לניירות ערך

ברוקר המורשה לסחור בניירות ערך בבורסה מסוימת והוא מבצע בה הוראות קנייה ומכירה של ניירות ערך בעבור לקוחותיו ומספק מידע וייעוץ לגבי אותם ניירות ערך.