בעל איגרת חוב

הבעלים של איגרת חוב שהוא הנושה של התשלומים המגיעים על פי אותה אגרת מהחברה שהנפיקה אותה.