במרווח

קניית ניירות ערך שעה שהקונה שאל חלק ממחיר הרכישה מהסוכן (הברוקר). (בלועזית: במרג'ין)