בלי זכויות

מסחר בבורסה לאחר יום האקס המתנהל בלי הזכויות המצורפות למניות מסוימות ואלה יישארו בחזקתו של המוכר.