בליטה

שינוי פתאומי ברמה הכללית של מחירי ניירות ערך או סחורות בסיסיות, שנגרם באופן בלתי צפוי ונמשך זמן קצר בלבד. (גם: זיז).