בלי

שער נייר הערך בלי התקבולים העומדים לחלוקה בשל אותו נייר ערך. (בלועזית: אקס).