בלוק

כמות גדולה של נייר ערך מסוים המוחזק, או מוצע למכירה, כיחידה אחת.