בלון

נייר ערך שיש לו ערך מופרז לגבי השווי האמיתי שלו, עד כדי לעורר חשד.