ביקוש להון

הביקוש להון מצד פרטים, פירמות והמגזר הציבורי, שמקורו ברצונם להוציא סכומי כסף העולים על הכנסתם השוטפת. (גם: ביקוש להשקעה).