ביצועי קרנות

תשואות שמשיגות קרנות נאמנות בבורסה לניירות ערך על כספי הקרן הנמדדות בטווחי זמן שונים - בחודש, ברבעון, בשנה, במספר שנים וכד'.