ביצוע

1. התוצאה המלאה או החלקית, של השקעה, במשך תקופת זמן.
2. להוציא לפועל הוראות של לקוח לקנות או למכור מניות, איגרות חוב או סחורות.