בורסה לניירות ערך

שוק מאורגן למסחר תקין בסוגים שונים של ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וחברות ציבוריות, מקום למסחר בניירות ערך שכבר הונפקו ובעליהם רוצים להחליף ידיים. (גם: בשוק משני).