בורסה

המקום הפיסי בו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקות בניירות ערך, סחורות בסיסיות (קומודיטיס), מטבע חוץ, ביטוח וכדומה, שוק מאורגן שבו נסחרות סחורות בנות חליפין המיוצרות ייצור המוני.