בועה

עסקה מסחרית שגורמת לשברון לב ולחורבן פיננסי למשקיעים תמימים.