בהלת מוכרים

שוק ניירות ערך שבו מספר גדול של אנשים מוכן, באופן פתאומי, למכור כמעט בכל מחיר, כאשר קיים חשש להתמוטטותו.