ארביטראז (Arbitage)

ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים לשם הפקת רווחים.