אפיק צמוד

השקעה בבורסה לניירות ערך בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין, כנגד אפיק לא צמוד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות