אפיק מנייתי

ממוצע התשואה הנומינלית של מדד ת"א 100 ב- 20 השנים האחרונות.