אפיק לא צמוד

השקעה בבורסה לניירות ערך בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב, מניות וכד', שאינן צמודות למדד כלשהו והתשואה עליהן מתקבלת בצורת ריבית לא צמודה, או דיבידנד, כנגד אפיק צמוד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות