אסטרטגיה

קביעת המטרות ארוכות הטווח אותן רוצים להשיג, קביעת קווי פעולה והקצאת משאבים להשגת מטרות אלו.