אי סחירות (Non Negotiable)

1. חוסר אפשרות להעביר נייר ערך, שטר קניין וכד' מיד ליד בקלות, בשל מגבלות הקיימות לגבי העברה כזו.
2. נייר ערך שבעת קנייתו או מכירתו השינוי שחל במחירו גדול יחסית.