אי ביצוע (Non performance)

כישלון בביצוע עסקת קנייה או מכירה של ניירות ערך במהלך המסחר הרגיל.