אישור שטר העברה (Certificate of transfer)

אישור שנותן מזכיר חברה למי שמבקש להעביר חלק ממניותיו בחברה לאחר.