אישור קנייה

אישור ששולח ברוקר ללקוח כדי לאשר ביצוע הוראת קנייה שקיבל.